KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; AKDENİZ MEKATRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ne başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi aşağıdaki şekillerde;

 

Başvuru Yöntemi Adres Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini gösterir belge ile başvurması)  

Yeşiloba Mah. Arslandamı İş Mrkz. G Blok No:6 Seyhan/ADANA

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat  

Yeşiloba Mah. Arslandamı İş Mrkz. G Blok No:6 Seyhan/ADANA

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Elektronik Posta Yoluyla  

info@akdenizmekatronik.com.tr

 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Web Sitesinde Başvuru Formu Doldurmak Yoluyla Www.akdenizmekatronik.com.tr İlgili Başvuru Formu Doldurulup Gönderilecektir.

 

ve bunlarla birlikte Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile AKDENİZ MEKATRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’e iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, AKDENİZ MEKATRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri AKDENİZ MEKATRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’e bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

Kişisel verilerimin veri sorumlusu sıfatıyla AKDENİZ MEKATRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; AKDENİZ MEKATRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin en iyi koşullar altında çalışabilmesi, çalışmalarının güvenilir ve kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi, çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla AKDENİZ MEKATRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından işlenmesini ve AKDENİZ MEKATRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’in çalışanları, avukatları ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebileceğini kabul ve beyan ederim. AKDENİZ MEKATRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ve yetkilendirdiği veri işleyenler bu bilgileri gizli tutmak ve başka herhangi amaçla kullanmamakla yükümlüdür.

 

 

Tıkla Ara
Yol Tarifi
adana seo adana web tasarım adana oto kiralama adana rent a car adana rent a car adana oto kiralama